Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, Rada Rodziców na wspólnym zebraniu podjęła decyzję dotyczącą ubezpieczenia dzieci w naszej placówce. Po analizie wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych, najkorzystniej wypadła firma Wiener oraz PZU. Polisę można zawrzeć klikając w link, w jednym linku mogą Państwo ubezpieczyć kilkoro swoich dzieci, również uczęszczających do innych placówek. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi zakresami, poszczególne oferty różnią się sumami ubezpieczenia oraz zakresem.

Wiener oferuje zniżkę na drugie i kolejne dziecko – 50 %, zniżka nalicza się automatycznie.

Wiener Linki dla dzieci po raz pierwszy uczęszczających do przedszkola – ochrona od 1 września

Składka 45 zł – suma ubezpieczenia   https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20206

Składka 62 z suma ubezpieczenia       https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20207

Wiener Linki  dla dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu , ochrona od 1 października

Składka 45 zł – suma ubezpieczenia  https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20208

Składka 62 z suma ubezpieczenia https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20209

PZU – https://ubestrefa.pl/oferta/u6c8bu link dla wszystkich dzieci

W jednym linku składka do wyboru

48 zł suma ubezpieczenia 20 000 zł,

55 zł suma ubezpieczenia 30 000zł,

91 zł suma ubezpieczenia 50 000zł

 Bez względu na wariant który Państwo wybiorą we wszystkich wariantach są :

-Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w tym : wizyty lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, transport z miejsca wypadku , badań diagnostycznych, leczenia usprawniającego – rehabilitacji, odbudowy stomatologicznej zębów 500 z na każdy ząb.

-Pobyt w szpitalu- w przypadku hospitalizacji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem -od 1 dnia pobytu w szpitalu 2.w przypadku hospitalizacji związanej z chorobą – od 3 dnia pobytu w szpitalu a w przypadku kolejnych hospitalizacji w związku z tym samym zdarzeniem ( chorobą bądź wypadkiem) od 1go dnia pobytu w szpitalu           

-Poważne zachorowania lub operacja chirurgiczna ubezpieczonego                          

-Śmierć ubezpieczonego w wyniku choroby nowotworowej złośliwej Interwencja lekarska w skutek nieszczęśliwego wypadku i i braku                                   

-Zadośćuczynienie za ból odczuwany przez ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli pobyt w szpitalu trwa co najmiej 24 godziny                                 

-Świadczenia z tytułu śmierci w wyniku NNW                                                                  

-Assistanse – pomoc medyczna,  cyberbezpieczeństwo, specjalistyczna pomoc psychologa oraz prawna, zwrot kosztów wycieczki gdy ubezpieczony na skutek nieszczęśliwego wypadku nie może w niej uczestniczyć, wsparcie prawne i psychologiczne w razie działań przemocowych lub rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w sieci, w ramach szerokich usług assistance zapewniamy wizytę pielęgniarki, lekarza oraz organizujemy transport medyczny                                                                                                                                         

-Ochrona 24 godziny na dobę także  podczas wakacji, ferii i zajęć w klubach sportowych. Ochrona podczas uprawiania min sportów: piłka nożna, jazda konna, judo, jujitsu, karate, taekwondo, zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira (z wyłączeniem: zawodowego uprawiania sportu oraz sportów wysokiego ryzyka);                                   

-Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych okularów, aparatów słuchowych ortodontycznych (wskutek nieszczęśliwego wypadku);        

-Wypłata świadczenia w przypadku ugryzienia przez kleszcza, kiedy stwierdzono boreliozę lub odkleszczowe zapalenie mózgu;

Link do zgłoszenia szkody Wiener https://wiener.pl/zglos-szkode

Link do zgłoszenia szkody PZU https://www.pzu.pl/kontakt-i-pomoc/zglaszanie-szkody/jak-zglosic-szkode-lub-zdarzenie

W razie pytań proszę o kontakt z Agencją tel.798-409-858 lub 500-150-631

Pozdrawiam

Z wyrazami szacunku

Risk Insurance sp.z.o.o.

Kamionki ul. Mostowa 12

Tel: 500-150-631, 798-409-858

Riskinsurance@gmail.com

Risk.insurancekamionki@gmail.com

http://elitarnyagent.pl

signature_3223531721