Inspektor Ochrony Danych

Mariusz Wereniewicz

e-mail: iod@p1kornik.pl

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania przez Przedszkole Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych, nie należy załatwianie innych spraw.