Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 61 – 81 70 248
e-mail: misuszatek@mawe.pl

numer konta: 12 9076 0008 2001 0012 1590 0002