Przedszkole nr 1 w Kórniku nosi imię Misia Uszatka. Od września 2005 r. funkcjonuje w budynku przy ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11

Ten nowoczesny obiekt spełnia wszelkie warunki aby nasi wychowankowie czuli się tu swobodnie i bezpiecznie. Mamy do dyspozycji funkcjonalnie urządzone sale zajęć z pełnym węzłem sanitarnym przy każdej sali, sale do zajęć indywidualnych (logopedia, reedukacja, język obcy), przestronną salę do zajęć sportowo-ruchowych.

Placówka dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych i sportowo – rekreacyjnych oraz nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.

Zarówno latem jak i zimą dzieci mogą odbywać zajęcia dydaktyczne oraz bawić się w ogrodzie przedszkolnym wyposażonym w atrakcyjny sprzęt terenowy.

Aktualnie do przedszkola uczęszcza 160 dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.

Grupa 1 MISIACZKI 3-latki
Grupa 2 WESOŁE MISIE 4-latki
Grupa 3 TĘCZOWE MISIE 5-latki
Grupa 4 LEŚNE MISIE 5-latki
Grupa 5 SERDECZNE MISIE 6-latki
Grupa 6 PRACOWITE MISIE 6-latki

GODZINY OTWARCIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.00 (w godz. 7.30 – 12.30 realizowana jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego)

O tym, o której dziecko ma przyjść do przedszkola decyduje rodzic. Równocześnie rodzic powinien wziąć pod uwagę dobro dziecka, dla którego ważne są: stały rytm i uczestnictwo w zajęciach grupowych.

PRIORYTETY PEDAGOGICZNE

Umożliwienie dzieciom zdobycia różnorodnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do życia wśród rówieśników i osób dorosłych.
Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej, fizycznej i plastycznej
Nauczanie zachowań społecznych
Przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.