• 06.30 – 08.00 Schodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami, swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, praca w małych zespołach
  • 08.00 – 08.30 Śniadanie
  • 08.30 – 09.00 Zajęcia indywidualne, praca w małych zespołach, przygotowanie pomocy do zajęć. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań
  • 09.00 – 11.30 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, zajęcia umuzykalniające
  • 11.30 – 12.00 Obiad – I danie
  • 12.00 – 14.00 Leżakowanie w młodszych grupach. Zabawy dowolne dzieci, praca reedukacyjna z dziećmi. Rozmowy indywidualne, zabawy na świeżym powietrzu. Praca w małych zespołach. Zajęcia dodatkowe.
  • 14.00 – 14.30 Obiad – II danie
  • 14.30 – 17.00 Zabawy i gry dowolne dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Wykonywanie pomocy do zajęć i dekoracji wynikających z planu pracy