Dyrektor przedszkola: mgr Beata Krakowska

Wicedyrektor: mgr Joanna Kasprzak

Kadra pedagogiczna:

I grupa Misiaczki: mgr Paulina Dudek

II grupa Wesołe Misie: mgr Joanna Wszelaki, mgr Agnieszka Talarska

III grupa Tęczowe Misie: mgr Nina Badurska, lic. Klaudia Kraczek

IV grupa Leśne Misie: mgr Monika Gulczyńska, lic. Daria Pawłowicz – Sobucka

V grupa Serdeczne Misie: mgr Justyna Stankiewicz, mgr Grażyna Domagalska

VI grupa Pracowite Misie: mgr Irena Rydjan, lic. Patrycja Radziejewska

VII grupa Przyjazne Misie: mgr Magdalena Adamska, mgr Beata Krakowska, mgr Joanna Kasprzak

Terapia logopedyczna: mgr Natalia Ziółkowska

Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne: mgr Klaudia Kopaczewska , mgr Joanna Kasprzak

Zajęcia rewalidacyjne: mgrKlaudia Kopaczewska , mgr Joanna Kasprzak

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne: mgr Joanna Antkowiak – Mizera

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne: Mirela Pietrzak

Zajęcia z logorytmiki: mgr Joanna Antkowiak – Mizera

Język angielski:

Pedagog: mgr Mirela Pietrzak

Rytmika: mgr Natalia Stachowiak

Religia: mgr Regina Figaj

Zajęcia z piłką: mgr Marta Jankowiak

Główna księgowa – mgr Sylwia Jakubowska

Kadrowa – p. Joanna Kroczyńska

Intendent – p. Elżbieta Zając

Kucharka – p. Agnieszka Młynarczyk

Pomoc kuchenna – p. Elżbieta Jelewska, p. Małgorzata Grześkowiak

Pomoce nauczyciela: p. Paulina Rutkowska – Żurek, p. Kinga Rutkowska, p. Marta Matuszewska, p. Renata Brylewska, p. Anna Obielak – Drygas, p. Iwona Gieżycka, p. Edyta Bałęczna

Ogrodnik – p. Marek Smoliński