Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności wg harmonogramu ogłoszonego przez Miasto i Gminę Kórnik.

https://bip.kornik.pl/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych

Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce w roku szkolnym 2022/2023

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola (szkoły),

w terminie od 28.02.2022 r. godz. 8:00 do dnia 14.03.2022 godz. 15.00.

W przypadku niekontynuowania dalej wychowania przedszkolnego przez dziecko w danej placówce, rodzice (opiekunowie prawni) w tym samym terminie składają pisemną rezygnację z kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

Pliki do pobrania:

Deklaracja o rezygnacji z kontynuacji wychowania przedszkolnego 2022-2023 (DOCX)

Deklaracja kontynuowania 2022-2023 (DOCX)