Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności wg harmonogramu ogłoszonego przez Miasto i Gminę Kórnik.

Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022