Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności wg harmonogramu ogłoszonego przez Miasto i Gminę Kórnik. Harmonogram rekrutacji zostanie ogłoszony w styczniu 2021.

W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc w przedszkolu o przyjęciu decyduje komisja kwalifikacyjna.  

 

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 został zakończony.