Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności wg harmonogramu ogłoszonego przez Miasto i Gminę Kórnik.

https://file.kornik.pl/bip/zarzadzenia/8-2023-zalacznik.pdf

 

Szczegółowe informacje o naborze do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz klas 1 w Mieście i Gminie Kórnik w roku szkolnym 2023/2024 znajdują się na stronie internetowej Miasta i Gminy Kórnik:

https://kornik.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-publicznych-oddzialow-przedszkolnych-oraz-klas-1-w-miescie-i