Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku poszukuje nauczyciela współorganizującego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oferty proszę składać na adres: misuszatek@mawe.pl do 19.07.2024 r.