– Grażyna Domagałska

Pracowite Misie bardzo lubią zabawy klockami lego. Potrafią stworzyć naprawdę ciekawe konstrukcje, naprawdę warte uchwycenia. Tym razem praca zbiorowa chłopców- most zwodzony z armatami i całym wyposażeniem dziedzińca.

Pracowite Misie poznały kolejną literę N, n elementami Metody Dobrego Startu.

Odtwarzaĺy jej obraz graficznie I niegraficznie. Przechodziły stopa za stopą po schemacie litery N.

Rozwiązywały zagadki słowne.

Porównywały litery pisane i drukowane.

Wyszukiwały wyrazów …

Read more Pracowite Misie poznają literę N elementami Metody Dobrego Startu.

Pracowite Misie poznają kolejne litery alfabetu odtwarzając je graficznie i niegraficznie.

Pokonują tor przeszkód z litery N,n.

Porównują kształty liter, wyszukują wyrazów na daną literę w najbliższym otoczeniu. Rozwiązują zagadki słowne.

Wysłuchują pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie. Dzielą …

Read more Pracowite Misie poznają literę N,n elementami Metody Dobrego Startu.

Celem dzisiejszych zajęć, miało być dostrzeżenie rytmu i stałego następstwa dni i nocy, pór roku, dni tygodnia i miesięcy w roku oraz układanie kalendarzy ( kodowanie i odczytywanie uwzględnionych tam regularności ( dekodowanie)

Uświadomienie dzieciom, że słowo ,,tydzień" ma dwa znaczenia: nazwy kolejnych dni poczynając …

Read more Pracowite Misie układają kalendarze, w których są: dni i noce, dni tygodnia, pory roku oraz miesiące w roku.

Nasze przedszkole  jest miejscem bezpiecznymjest miejscem przyjaznymjest otwarte na innowacje

Wspomagamy rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
Pomagamy dzieciom w rozwijaniu uzdolnień
Kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej
Wspieramy ciekawość, aktywność i samodzielność
Budujemy u dzieci systemu wartości
Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

Skontaktuj się z nami

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62-035 Kórnik
tel. +48 618170248
tel. kom. 571 238 752
misuszatek@mawe.pl

Godziny otwarcia

Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku
w godzinach:
6:30 - 17:00

Back to top