Wesołe Misie poznawały figury – znaki drogowe. Rozmawialiśmy o konieczności przestrzegania przepisów i znaków drogowych oraz ćwiczyliśmy przechodzenie przez przejście dla pieszych.