W czwartek 8.10 .2020r. dzieci poznały niektóre zimowe mieszkania roślin i zwierząt na przykładzie opowiadania Heleny Bechlerowej ,,Kolczatek,,

Układały do opowiadania obrazki tematyczne zgodnie z biegiem wydarzeń oraz wykonały ćwiczenie grafomotoryczne

,,Jeż,,.