8 października Tęczowe Misie po południu słuchały opowiadania Heleny Bechlerowej

pt: ,,Kolczatek,, ilustrowanego obrazkami tematycznymi oraz wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne ,,Jeż,,