ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI
ZBIÓRKA KARMY DLA ZWIERZĄT
W SCHRONISKU W GAJU.