Cel ogólny: rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, rozwijanie umiejętności słuchania, rozumienia i wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie poczucia rytmu, uświadomienie dzieciom, że są Polakami i mieszkają w Polsce, zapoznanie dzieci z hymnem Polski, z symbolami narodowymi oraz regionalnymi, poznawanie zabytków charakterystycznych dla wybranych polskich miastposzerzanie wiedzy i pojęć związanych z pocztą  i pracą listonosza, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, aktywizowanie procesów pamięciowych, uświadomienie znaczenia pracy listonosza i poczty.