Tematy kompleksowe:

1.     JESIENNA PRZYRODA- PIEKNO PRZYRODY

2.     MÓJ DOM – POLSKA – MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

3.     NASZA MAŁA OJCZYZNA- MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

4.     DESZCZ I SŁOTA- PIEKNO PRZYRODY

5.     ULUBIONE ZAJĘCIA

Realizacja elementów planu daltońskiego

Cele ogólne:

– poznawanie warunków życia wybranych zwierząt

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

– poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich życia

– zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku

– poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

– poznawanie i wyjaśnienie znaczenia wartości

– poznawanie ważnych miejsc i osób dla danej miejscowości, roli i znaczenia instytucji publicznych

– przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski

– zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie

– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

– tworzenie kalendarza pogody

– poznawanie ulubionych zajęć innych dzieci

– wzajemny szacunek przy wspólnej zabawie