-poznanie liter:kK,yY oraz liczb 5,6; poznanie właściwości i wykorzystania soli i węgla kamiennego; kształowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób; posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki; rozwijanie słownictwa w zabawach słowotwórczych; rozwiązywanie zagadek słownych i obrazkowych; rozwijanie percepcji słuchowej; rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności; poznanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych; wprowadzenie pojęć troskliwość, życzliwość, współpraca; rozwijanie umiejętności globalnego czytania.