I Tydzień – Nasza mała ojczyzna – WOLNOŚĆ
Cele ogólne:
• poznanie pojęcia „wolność”
•budowanie poczucia tożsamości
• poznawanie różnych rodzajów domów
• poznawanie określeń opisujących wysokość budynków i przedmiotów
• posługiwanie się określeniami wysoki- niski
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

I I Tydzień – Mój dom – Polska – WOLNOŚĆ
Cele ogólne:
• poznanie polskich symboli narodowych
• poznawanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu
• rozwijanie mowy komunikatywnej
• poznawanie różnych krajobrazów występujących w Polsce
• rozbudzanie zainteresowań pięknem przyrody polskiej
• uwrażliwianie na potrzeby innych


TYDZIEŃ III- „ Moje hobby” – KREATYWNOŚĆ
Cele ogólne:
• Poznanie wartości: kreatywność
• Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych
• Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1-4
• Budzenie odpowiedzialności za posiadanie w domu zwierząt
• Zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań


IV Tydzień – Ulubione zajęcia– KREATYWNOŚĆ
Cele ogólne:
• Kształtowanie twórczej, aktywnej postawy
• zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez własne działanie
• poznawanie cech wiatru
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej
• zapoznanie się z pojęciem „rytmu”
• Poznawanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania

V Tydzień – Nadchodzi zima – CIERPLIWOŚĆ
Cele ogólne:

• Kształtowanie twórczej, aktywnej postawy
• zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez własne działanie
• poznawanie cech wiatru
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej
• zapoznanie się z pojęciem „rytmu”
• Poznawanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania