Tematy kompleksowe realizowane w miesiącu wrześniu:

I Tydzień –  „ Powitanie przedszkola”

II Tydzień – „ Zuch przedszkolak”

III Tydzień – „Bezpieczny przedszkolak”

IV Tydzień – „Pomocna dłoń”

V Tydzień – „W gospodarstwie” 

Wartości, jakie poznamy w tym miesiącu to: życzliwość, odpowiedzialność.

Cele ogólne:

  • Poznanie imion swoich kolegów, doskonalenie umiejętności nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi osobami – integrowanie dzieci w grupie.
  • Poznanie pomieszczeń przedszkolnych i zasad korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
  • Wdrażanie dzieci do podejmowania bezpiecznych działań na terenie przedszkola.
  • Poznanie zasad obowiązujących podczas posiłków.
  • Wspieranie dzieci w radzeniu sobie z emocjami związanymi z rozstaniem z rodzicami.
  • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.
  • Rozumienie konieczności przestrzegania przepisów i znaków drogowych.
  • Zdobywanie wiedzy na temat nazewnictwa odzieży.
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną odzież.
  • Poznawanie zawodu strażaka oraz policjanta.