I Tydzień – WIELKA WYPRAWA

Cele ogólne:

 • poznanie wartości „oszczędność”
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania
 • poznawanie różnych środków transportu
 • nauka wypowiadania się całym zdaniem
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej
 • rozwijanie kreatywności i motoryki małej

II Tydzień – NADCHODZI WIOSNA -SZCZEROŚĆ

Cele ogólne:

 • poznanie wartości „szczerość”
 • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy
 • poznawanie zjawisk zwiastujących wiosnę
 • uwrażliwienie na piękno przyrody
 • poznawanie cech marcowej pogody
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów
 • ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie

III TYDZIEŃ – WIOSNA TUŻ ,TUŻ – SZCZEROŚĆ

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności formułowania własnych myśli
 • wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa
 • poznanie cech krajobrazu wiejskiego
 • poznanie zwierząt żyjących na wsi
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji według jednej cechy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych

IV Tydzień –-  ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJA DZWONY – TRADYCJA 

Cele ogólne:

 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • poznawanie znaczenia tradycji
 • poszerzenie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • poznawanie piosenek o tematyce świątecznej
 • poznanie budowy jajka