Cele ogólne I tydzień:

– Uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka

– Poszerzenie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek

– Rozwijanie doświadczeń sensorycznych

Cele ogólne „Projektu mleko”( II, III tydzień):

       – poznanie rodzajów mleka

       – rozwijanie zdolności komunikacyjnych

       – rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych

       – doskonalenie umiejętności matematycznych

       – utrwalenie wiedzy, dotyczącej mleka.

Cele ogólne (IV, V tydzień):

        – dostrzeganie zmian w przyrodzie

        – rozbudzenie chęci do samodzielnej obserwacji

        – kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych

        – kształtowanie określonych postaw w obcowaniu z przyrodą

        – poznanie cyklu rozwojowego motyla

        – rozumienie potrzeby utrzymania porządku wokół nas .