TEMATY KOMPLEKSOWE:

I Tydzień : „WYCIECZKA PO POLSCE”- PATRIOTYZM

 • Zapoznanie z symbolami narodowymi.
 • Rrozwijanie zainteresowań oraz wzbogacanie wiedzy o Polsce.
 • Poznanie polskich legend.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania wysokości: wysoki, niski, wyższy, niższy, najwyższy, najniższy.

 II Tydzień : „NA WIOSENNEJ ŁĄCE” – PIĘKNO

 • Poznanie ekosystemu łąki.
 • Kształtowanie umiejętności ustalania miejsca w szeregu „ten jest pierwszy, ten.., ten ósmy…”
 • Uwrażliwianie na muzykę.

III Tydzień : „RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA”- MIŁOŚĆ

 • Kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną.
 • Poznawanie ról i norm panujących w rodzinie oraz ich przestrzeganie.
 • Kształtowanie umiejętności porównywania długości: krótki, długi, taki sam….

IV Tydzień: „JA I MOJA RODZINA”- MIŁOŚĆ

 • Kształtowanie więzi uczuciowej z rodziną.
 • Poznawanie ról i norm panujących w rodzinie oraz ich przestrzeganie.
 • Budowanie odwagi oraz wiary we własne możliwości podczas występów dla rodziców.