TEMATY KOMPLEKSOWE:

I Tydzień – WIELKANOC

II- IV Tydzień –  PROJEKT WODA

I Tydzień – WIELKANOC

Cele ogólne:

• poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą

 •zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji

• poznawanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych

• poszerzanie doświadczeń plastycznych

• rozwijanie poczucia rytmu i sprawności fizycznej

II- IV Tydzień- PROJEKT WODA

Drodzy Rodzice!

Nasza grupa rozpoczyna właśnie nowy projekt edukacyjny Woda (Woda jest niezwykła). Przez trzy tygodnie będziemy badaczami wody. Dowiemy się np., że:

• woda nie ma stałego kształtu i zmienia go w zależności od naczynia, do jakiego jest przelewana,

 • czysta woda nie ma koloru – jest przezroczysta,

 • brudna woda ma kolor,

• czysta, zwykła woda nie ma smaku.

Poza tym będziemy m.in. przelewać wodę, rozpuszczać w niej różne substancje, a także sprawdzimy, jak rozpuszcza się cukier w zimnej, a jak w ciepłej wodzie oraz na ile mieszanie pomaga w rozpuszczaniu. Zwrócimy uwagę na to, że woda jest zdrowa i potrzebna do życia ludziom, zwierzętom oraz roślinom.  Zachęcamy do zabaw z dziećmi przy użyciu wody, np. w przelewanie jej do różnych naczyń. Wieczorna kąpiel jest doskonałą okazją do takich eksperymentów. Zachęcajcie też dzieci do picia wody, pamiętając, że jesteście dla nich wzorem do naśladowania. Łatwiej będzie przekonać je do tego, co sami zazwyczaj robicie i na co zwracacie uwagę. Czekamy na Wasze uwagi i pomysły, które chętnie wykorzystamy podczas naszych doświadczeń w trakcie trwania projektu.

Cele ogólne:

  • budowanie wiedzy o wodzie (w szczególności o właściwościach fizycznych wody i jej roli w życiu człowieka).
  • wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wodą.
  • rozwijanie umiejętności rozróżniania i nazywania kształtów i kolorów.
  • rozwijanie umiejętności obserwowania i opisywania badanych zjawisk.
  • rozwijanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń naukowych, prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków.
  • kształtowanie postawy prozdrowotnej. Kształtowanie nawyku picia wody.
  • tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.
  • rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym