Tydzień I: (28.02- 4.03.2022r.)- Mali odkrywcy.

Cele ogólne:

 1. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych.
 2. Operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce.
 3. Poznawanie świata różnymi zmysłami.
 4. Rozwijanie słownika czynnego.
 5. Rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 6. Rozwijanie słuchu fonemowego.
 7. Czytanie globalne wyrazu planeta.
 8. Operowanie pojęciami: astronom, luneta, teleskop.
 9. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7.
 10. Ćwiczenie orientacji przestrzennej.
 11. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.
 12. Rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż.
 13. Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej.
 14. Rozwijanie kreatywności.
 15. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych i muzycznych.
 16. Rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych .

Tydzień II: (7.03.2022r.- 11.03.2022r.)- Tajemnice świata.

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy.
 2. Poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków.
 3. Rozwijanie słownika czynnego.
 4. Zachęcanie do zdobywania wiedzy.
 5. Kształtowanie właściwej postawy ciała.
 6. Rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż.
 7. Utrwalenie nazw środków lokomocji.
 8. Rozwijanie słuchu fonemowego.
 9. Ćwiczenie sprawności manualnej.
 10. Nabywanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7.
 11. Rozwijanie umiejętności porównywania wielkości.
 12. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wysokości melodii.
 13. Utrwalenie znajomości numerów alarmowych.
 14. Rozwijanie logicznego myślenia.
 15. Wyrażanie radości w zabawach plastyczno- technicznych.

Tydzień III: ( 14.03- 19 03.2022r.)- Nadchodzi wiosna.

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie wartości jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu.
 2. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich
 3. Rozwijanie słownika czynnego.
 4. Kształtowanie właściwej postawy ciała.
 5. Rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 6. Rozwijanie logicznego myślenia, przewidywanie następstw.
 7. Operowanie pojęciami: cebulę jadalne i ozdobne.
 8. Rozwijanie słuchu fonemowego.
 9. Wyrażanie radości z wykonywania prac plastycznych.
 10. Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 11. Rozwijanie sprawności manualnej.
 12. Wyrażanie radości z obcowania z muzyką, utrwalenie pojęć: cicho- głośno.
 13. Budowanie wypowiedzi- praca z wierszem, rozwijanie słownika czynnego.
 14. Różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych- rozwijanie logicznego myślenia.
 15. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzycznych.

Tydzień IV: (21.03- 25.03.2022r.)- Witaj wiosno.

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu.
 2. Rozwijanie słownika czynnego.
 3. Rozwijanie logicznego myślenia.
 4. Poznanie zawodu rolnika
 5. Kształtowanie właściwej postawy ciała.
 6. Rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 7. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich.
 8. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych i plastycznych.
 9. Poznanie pracy i obowiązków rolnika.
 10. Określenie i nazywanie cech, jakimi jest obdarzony każdy rolnik.
 11. Nazywanie zwierząt gospodarskich.
 12. Czytanie globalne wyrazów.
 13. Przeliczanie elementów częściowo niewidocznych.
 14. Klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby.
 15. Kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8.
 16. Przewidywanie następstw wydarzeń – rozwój wzrostu ziemniaka.
 17. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- rytmicznych.
 18. Poznanie obowiązków rolnika i jego rytmu dnia.
 19. Dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia.

Tydzień V: (28.03- 1.04.2022r.)- Wielka wyprawa.

Cele ogólne:

 1. Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń.
 2. Rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 3. Rozwijanie umiejętności wspinania się.
 4. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno- tanecznych.
 5. Poznawanie różnych sposób podróżowania, nazywanie ich.
 6. Czytanie globalne i wyrazu rower.
 7. Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej
 8. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych.
 9. Rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7.
 10. Poszerzanie słownika czynnego.
 11. Rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń.
 12. Ćwiczenie orientacji na kartce.
 13. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 14. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
 15. Przewidywanie następstw wydarzeń.