W pierwszym tygodniu stycznia będziemy realizować temat „Płynie czas”, natomiast w drugim temat „Młodsi i starsi”. Poznamy także kolejną wartość „pomoc”.

W miesiącu styczniu będziemy realizować takie cele jak:

  • utrwalenie informacji o cykliczności dni tygodnia, miesięcy, pór roku;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności;
  •  rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;
  • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;
  • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej;;
  • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
  • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
  • doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;