Tematy kompleksowe:

I tydzień : Mijają dni, miesiące

II tydzień: Nasz karnawał

III tydzień: Poznajemy zawód lekarza

IV tydzień: Moi dziadkowie

Cele ogólne:

 • poszerzanie słownika dzieci o nazwy miesięcy
 • rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia
 • zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu, regularnością i powtarzalnością pór roku, miesięcy i dni tygodnia (kalendarze kołowe wg Gruszczyk – Kolczyńskiej)
 • poznanie tradycji karnawałowych
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych
 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • poznanie zawodu lekarza oraz wybranych specjalizacji lekarskich
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z dziadkami
 • uczenie sposobów wyrażania uczuć i szacunku do osób starszych
 • ustalenie własnego miejsca i roli w życiu rodziny
 • kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka
 • kształtowania umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych i tańca
 • wprowadzanie liter R, r, S, s, N, n, B, b oraz cyfr 6 i 7
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne)
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów