TEMATY KOMPLEKSOWE:

I Tydzień – „Płynie czas” ( wartość- PUNKTUALNOŚĆ)

 II Tydzień : „Młodzi  i starsi” ( wartość- SZACUNEK)

III Tydzień  –  „Sport to zdrowie” ( wartość- ZDROWIE)

IV Tydzień  –  „Dbam o zdrowie” ( wartość- ZDROWIE)

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęcia czas,
 • dostrzeganie przemian związanych ze zmianą pór roku, poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • kształtowanie zdolności do świadomego wybierania bezpiecznych miejsc zabaw, rozwijanie wyobraźni: próby przewidywania skutków określonych zachowań, kształtowanie odpowiedniej postawy w sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek,
 • wdrażanie dbałości o zdrowie, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat, zachęcanie do przebywania na powietrzu zimą i do zabaw na śniegu.
 • poznawanie noworocznych tradycji,
 • budowanie postawy wdzięczności dla babć i dziadków
 • postawy pełnej optymizmu oraz wiary w siebie
 • dostrzeganie przemian związanych ze zmianą pór roku,
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości
 • poznanie sportów uprawianych zimą
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie