TYDZIEŃ I: (3.01.2022r – 7.01.2022r.)- Płynie czas

Cele ogólne:

 1. Utrwalenie nazw pór roku.
 2. Kształtowanie słuchu fonematycznego.
 3. Czytanie globalne wyrazów.
 4. Uwrażliwianie na sztukę w trakcie wykonywania zadań plastycznych.
 5. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych.
 6. Operowanie pojęciami- nazwami miesięcy.
 7. Kształtowanie poczucia upływającego czasu.
 8. Wdrażanie do udziału w zabawach zespołowych.
 9. Rozwijanie sprawności ogólnej.
 10. Utrwalenie nazw dni tygodnia.
 11. Uwrażliwienie na zmianę tempa, rytmu.
 12. Wyrażanie radości ze wspólnych zabaw.
 13. Utrwalanie wiadomości dotyczących następstw lat, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, pór dnia.

TYDZIEŃ II:(10.01.2022r – 14.01.2022r.)- Nasi Dziadkowie ( projekt edukacyjny)

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie poczucia szacunku do osób starszych.
 2. Rozwijanie słownika czynnego.
 3. Operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec.
 4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.
 5. Zachęcanie do pomocy osobom starszym
 6. Kształtowanie słuchu fonematycznego.
 7. Rozwijanie umiejętności porządkowania, dobierania w pary.
 8. Czytanie globalne wyrazu but, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 9. Kształtowanie pojęcia liczby; rozwijanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych.
 10. Kształtowanie poczucia opiekuńczości w stosunku do osób starszych.
 11. Rozwijanie sprawności ogólnej, kształtowanie właściwej postawy ciała.
 12. Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, wyrażanie radości poprzez taniec.
 13. Poznawanie zjawisk przyrodniczych ( fizycznych), obserwowanie i omawianie ich.
 14. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do osób starszych.
 15. Wyrażanie radości z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych.
 16. Nabywanie umiejętności planowania pracy oraz przedstawiania jej efektów.

TYDZIEŃ III ( 17.01.2022r- 21.01.2022r.)- Ferie zimowe

TYDZIEŃ IV ( 24.01.2022r.- 28.01.2022r.)- Ferie zimowe.