Tematy kompleksowe:

I TYDZIEŃ ( 3.10- 7.10) Idzie jesień przez świat ( litera m, M)

II TYDZIEŃ (10.10- 14.10) Jesienna przyroda (litera l, L)

III TYDZIEŃ (17.10- 21.10) Koszyk Pani Jesieni ( litera t, T)

IV TYDZIEŃ (24.10- 28.10) Skarby jesieni

( litera I, I)

Cele ogólne:

– rozwijanie słownika czynnego dzieci- poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć :wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć np:hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych, poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homonimów ( kozak, kurka)

– swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy,- prezentowanie swojego zdania, uzasadnienie wyboru, przedstawienie wyników obserwacji

– kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej

– kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej

– zapoznanie z literami m, M, l, L , t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w

izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, Czytanie prostych tekstów słowno- obrazkowych;

– zachęcanie do słuchania I stosowania słów, zwrotów i piosenek w języku angielskim.;

– rozwijanie umiejętności matematycznych- kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, ustawiania liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów według 2 cech, wprowadzenie cyfr 2, 3, 4 , 5 jako symboli liczb, dodawanie I odejmowanie na konkretach.

– budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia I zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budzenie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody- sposoby zwierząt na przetrwanie zimy( leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadomienie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji,

– poznanie parku i lasu jako ekosystemów,

– dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych ( bogactwo grzybów), rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu( barwy, zapachy), czerpanie radości do obcowania z przyrodą ( spacery po lesie, zbieranie grzybów)

– kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnyvh- zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w postaci surowej i lekko przetworzonej ( surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcanie do próbowania warzyw mniej znanych,

– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej; nawlekanie ,nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;

– rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci-

poznanie piosenek ,,Jesienny kujawiaczek”,

,,Przepis na zdrowie”, określenie nastroju muzyki, akompaniowanie rówieśników do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach ( koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne śpiewanie piosenek;

– rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;

– rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;

– rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych , plastycznych, słownych( tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie prxypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie muzycznej, plastycznej, ruchowej.

– wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy; rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;

– zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie- wygląd osoby i miejsca zabawy.