W tym miesiącu Misiaki zmierzą się z następującymi tematami:

I tydzień – U weterynarza

II i III tydzień- projekt Roślina na podstawie programu Tablit

IV tydzień- W marcu jak w garncu

V tydzień- Wielkanoc

Cele, które chcemy zrealizować to:

– Budowanie wiedzy na temat zwierząt domowych oraz zawodu weterynarza.

– Budowanie umiejętności na temat opieki nad zwierzętami.

– Uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt.

– Kształtowanie postawy opieki nad zwierzętami.

– Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

-wiedzy o roślinach (w szczególności o warunkach koniecznych do wzrostu i rozwoju roślin).

•Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z roślinami i ogrodnictwem.

• Rozbudzanie zainteresowania hodowlą roślin.

• Rozwijanie umiejętności opiekowania się roślinami.

• Wdrażanie do przeprowadzania doświadczeń naukowych.

• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

• Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy innych osób, w szczególności pracy ogrodnika.

• Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.