Tydzień I: (2.05- 6.05.2022r.)- Książka- mój przyjaciel.

Tydzień II: (9.05- 13.05.2022r)- Baśnie, bajki, legendy.

Tydzień III: (16.05- 20.05.2022r.)- Rodzina razem się trzyma.

Tydzień lV: (23.05- 27.05.2022r.)- Ja i moi bliscy.

TYDZIEŃ I: (2.05- 6.05.2022r.)- Książka- mój przyjaciel.

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie szacunku do książek.
 2. Rozumienie roli książki w życiu codziennym.
 3. Poznanie różnych rodzajów książek.
 4. Rozwijanie słownika czynnego.
 5. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych.
 6. Poznawanie świata różnymi zmysłami.
 7. Rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia.
 8. Rozwijanie małej motoryki.
 9. Przewidywanie następstw wydarzeń.
 10. Poznanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia , biblioteka, czytelnik.
 11. Wprowadzenie liczby 0.
 12. Poznanie pojęcia: orkiestra, dyrygent.
 13. Nazywanie podstawowych instrumentów muzycznych.
 14. Utrwalenie wiedzy dotyczącej roli , rodzajów i znaczenia książek.

TYDZIEŃ II: ( 09.05- 13.05.2022r)- Baśnie, bajki, legendy.

Cele ogólne:

 1. Poznanie pojęcia morał.
 2. Rozwijanie słownika czynnego.
 3. Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej.
 4. Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
 5. Kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 6. Czytanie globalne wyrazu łapa.
 7. Poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 8. Rozwijanie sprawności motoryki małej.
 9. Rozwijanie pamięci muzycznej.
 10. Przewidywanie następstw wydarzeń.
 11. Poznawanie roli książki w życiu codziennym .
 12. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno- technicznych.
 13. Poznanie świata przyrody poprzez działanie i obserwacje.

TYDZIEŃ III ( 16.05- 20.05.2022r.)- Rodzina razem się trzyma.

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny.
 2. Rozwijanie słownika czynnego.
 3. Rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
 4. Kształtowanie właściwej postawy ciała.
 5. Rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 6. Rozwijanie percepcji słuchowej.
 7. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych i muzycznych.
 8. Czytanie globalne wyrazu hak.
 9. Rozwijanie umiejętności sprawnego liczenia.
 10. Rozwijanie sprawności motoryki małej.
 11. Rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności przewidywania następstw wydarzeń.
 12. Rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.
 13. Poznawanie świata różnymi zmysłami.

TYDZIEŃ IV: ( 23.05- 27.05.2022r.)- Ja i moi bliscy.

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie wartości jaką jest miłość do członków swojej najbliższej rodziny.
 2. Rozwijanie słownika czynnego.
 3. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 4. Kształtowanie właściwej postawy ciała.
 5. Rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 6. Rozwijanie małej motoryki.
 7. Rozwijanie logicznego myślenia.
 8. Wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych.
 9. Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 10. Czytanie globalne wyrazów: mama, tata, Kasia.
 11. Kształtowanie poczucia obowiązku.
 12. Rozwijanie umiejętności posługiwania się monetami i banknotami.
 13. Przypomnienie kroku podstawowego walca.
 14. Poznanie świata poprzez różne zmysły.
 15. Budowanie wypowiedzi słownej.
 16. Budowanie zadań zgodnie z instrukcją.