Cele ogólne:

– poznanie właściwości ognia

– poznanie siły żywiołów i ich wpływów na życie człowieka

– poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody

– rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków

– budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów

– budowanie wiedzy o powietrzu (w szczególności o wietrze i jego wpływie na pogodę). 

– wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z wiatrem, zjawiskami atmosferycznymi, wykorzystaniem siły wiatru przez człowieka.

 – rozbudzanie zainteresowania zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie. 

– rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków

 – tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie