I Tydzień : „Dbam o zdrowie”: wartość- ZDROWIE

Cele ogólne:

 • kształtowanie nawyku dbania o zdrowie;
 • poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
 • zachęcanie dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu;

Przygotowywanie się do „Baliku Karnawałowego”- poznawanie tradycji oraz zabaw związanych z karnawałem. Uczestnictwo w zabawie, prezentacja strojów – przebrań.

 II Tydzień : „Bezpieczna zima”: wartość- BEZPIECZEŃSTWO

Cele ogólne:

 • poznanie charakterystycznych cech zimy;
 • uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu;
 • wdrażanie do prawidłowego ubierania się (zależnie od temperatury);
 • wzbogacanie wiedzy o sportach zimowych;
 • uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie;

III Tydzień  i IV Tydzień: Projekt „Dinozaury” : wartość- NAUKA

Cele ogólne:

 • Rozwijanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiedzy z zakresu prehistorii;
 • Zbieranie informacji o prehistorycznych zwierzętach;
 • Poznawanie zawodu paleontologa, naukowca, przewodnika;
 • Rozwijanie wyobraźni i fantazji oraz  kreatywności w zabawach twórczych;
 • Przeliczanie elementów zbioru, segregowanie według wskazanych cech;
 •  Posługiwanie  się tablicą interaktywną ;
 • Eksperymentowanie oraz obserwacje;
 • Badanie właściwości węgla, bursztynu;
 • Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z dinozaurami;
 • Poznanie  zawód archeologa , pracy w wykopaliskach;
 • Kształtowanie postawy ciekawości i chęci badania;

.