Tydzień I i II: ( 02.11- 12.11.2021r.)- Polska- nasz a Ojczyzna- projekt edukacyjny.

Cele ogólne:

1 Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, naszą Ojczyzną jest Polska.

2 Budowanie przywiązania do Ojczyzny, kształtowania dumy narodowej.

3 Poznawanie wybranych miast i regionów naszego kraju.

4 Rozwijanie zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

– wymieni pierwszego króla Polski

– powie, jak nazywał się jego ród

– opowie legendę o ,, Lechu, Czechu i Rusie,,

– wymieni wszystkie stolice Polski

– zapozna się z mapą Polski, wskaże na mapie stolicę Polski- Warszawę oraz inne miasta- Kraków, Toruń, Poznań, rzekę Wisłę, góry, morze Bałtyckie

– wskaże i powie, jakim kolorem na mapie zaznacza się góry, niziny, wyżyny

– wymieni polskie pasma górskie: Tatry, Karpaty, Bieszczady

– wymieni zabytki Torunia, Poznania, Krakowa, Warszawy

– wskaże herb Warszawy

– wzbogaci słownik o pojęcia patriotyczne: godło, orzeł biały, barwy ojczyste, flaga biało- czerwona

– zapozna się z legendami związanymi z Polską, tj.,,O smoku wawelskim”, ,,O poznańskich koziołkach”, ,,O rybaku i złotej rybce”

– pozna hymn Polski- Mazurek Dąbrowskiego

– pozna wiersze i piosenki o naszym kraju,

– nauczy się podstawowych kroków tańców narodowych i regionalnych

– zapozna się z twórczością Chopina, Wisławy Szymborskiej oraz Jana Brzechwy.

Tydzień III: (15.11- 19.11.2021r.)- Moje hobby.

Cele ogólne:

1 Poznanie sposobów spędzania wolnego czasu.

2 Rozwijanie upodobań i pomysłowości.

3 Rozbudzanie ciekawości światem.

4 Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wzrokowej.

5 Czytanie globalne wyrazu ekran.

6 Przypomnienie zasad obowiązujących w kinie, teatrze.

7 Poznawanie różnych kolekcji.

8 Rozwijanie myślenia operacyjnego.

9 Rozwijanie uzdolnienia, zainteresowań, pomysłowości i wyobraźni.

10 Poznanie piosenki i jej budowy.

11 Kształtowanie poczucia rytmu w trakcie zabaw rytmicznych.

12 Rozwijanie umiejętności motorycznych w trakcie wykonywania prac plastyczno- technicznych oraz badawczych.

Tydzień IV:(22.11- 26.11.2021r.)- Ulubione zajęcia.

Cele ogólne:

1 Poznawanie zainteresowań koleżanek I kolegów oraz znanych osób ( Julian Tuwim).

2 Gromadzenie doświadczeń w trakcie wchodzenia w różne role.

3 Pokonywanie nieśmiałości.

4 Poznanie i pogłębianie wiadomości o pszczołach.

5. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej wyrazów oraz czytanie globalne wyrazu ul.

6 Rozwijanie kompetencji językowych.

7 Rozwijanie umiejętności ustawiania obiektów po kolei i ich numerowania.

8 Przybliżenie aspektu porządkowego liczby.

9. Poznawanie odnawialnych źródeł energii- wykorzystanie wiatru.

10 Poznanie słów, melodii oraz budowy piosenki.

11 Rozwijanie umiejętności poczucia rytmu i przestrzeni do zabawy.

12 Budzenie zainteresowań różnymi dziedzinami i dyscyplinami sportowymi.

13 Poznawanie właściwości powietrza.

14 Rozwijanie motoryki małej w trakcie modelowania balonów.

15 Zwracanie uwagi na zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i narzędzi , w tym zabaw z płomieniem.