Tematy kompleksowe na ten miesiąc:

I tydzień- „WIELKANOC”

II tydzień- „Z kulturą za pan brat”

III tydzień- „Jestem kulturalny”

IV tydzień- PROJEKT – Tydzień bez zabawek

Cele, które zamierzamy zrealizować:

•          poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świat wielkanocnych;

•          nazywanie elementów stołu wielkanocnego;

•          uwrażliwianie na tradycję;

•          nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych;

•          utrwalenie pojęcia para;

•          dobieranie par przeciwstawnych;

•          ćwiczenie kreatywności podczas działań́ plastyczno-technicznych;

•          rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego;

•          poznanie zasad zachowania się w kinie;

•          dostrzeganie regularności (rytmu) w zabawie;

•          rozwijanie umiejętności naśladowania;

•          poznanie zasad zachowania się w teatrze;

•          poszerzanie wiedzy na temat baletu;

•          ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;

•          kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;

•          motywowanie do udziału w życiu kulturalnym przedszkola;

•          stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń́ językowych;

•          utrwalanie znajomości zwrotów grzecznościowych: dzień́ dobry i do widzenia;

•          ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji;

•          motywowanie do kulturalnego zachowywania się;

•          ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu;

•          rozwijanie zdolności plastycznych;