I Tydzień –  –„ Święta, święta biją, dzwony”-MĄDROŚĆ (temat kompleksowy)

Cele ogólne:

      – poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych;

      – kształtowanie się umiejętności wypowiadania się na określony temat;

       – uwrażliwienie na tradycję.

II Tydzień-„Wielkanoc”-  MĄDROŚĆ (temat kompleksowy)

Cele ogólne:

– rozwijanie umiejętności przygotowania i dekorowania wielkanocnych wypieków;

       – naśladowanie czynności z życia codziennego;

       – wyciąganie prostych wniosków z treści obrazków;

       -ćwiczenie kreatywności podczas działań plastyczno-technicznych.

III Tydzień „Z kulturą za pan brat”-AKCEPTACJA (temat kompleksowy)

Cele ogólne:

– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

        – poznanie zasad zachowania w kinie;

        -poszerzenie wiedzy na temat baletu;

        – wyrażanie siebie i własnych emocji poprzez ruch.

IV Tydzień – „Jestem kulturalny”-AKCEPTACJA (temat kompleksowy)

Cele ogólne:

         – ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole;

         – kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych;

         – utrwalenie zwrotów językowych dzień dobry, do widzenia;

         – ćwiczenie umiejętności odpowiedniego stosowania zwrotu w danej sytuacji.