Tydzień I: Czas radości.

Cele ogólne:

1.Poznajemy czym jest radość i jak wpływa na ogólny stan zdrowia człowieka.

2. Sposoby wyrażania i przeżywania radości.

3. Rozwijanie słownika czynnego, operowanie pojęciami związanymi z Wielkanocą.

4. Wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych aktywnościach grupowych( taniec, śpiew, ruch, zabawa…)

5. Utrwalanie pojęć związanych z segregacją, klasyfikacją i przeliczaniem.

6. Operowanie nazwami figur geometrycznych.

7. Rozwijanie słuchu fonemowego.

8. Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej.

9. Kształtowanie właściwej postawy ciała.

10. Aktywne uczestnictwo w aktywności muzycznej i plastycznej; rozwijanie kreatywności.

Tydzień II: Nadeszły Święta.

Cele ogólne:

 1. Poznawanie tradycji związanych z Wielkanocą.
 2. Poznanie różnych rodzajów jajek ptaków, które je znoszą.
 3. Rozwijanie słownika czynnego i budowanie zdań rozwiniętych.
 4. Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; przewidywanie następstw wydarzeń.
 5. Doskonalenie umiejętności przeliczania i operowania symbolem liczby.
 6. Poznanie właściwości i budowy jajka.
 7. Doskonalenie percepcji wzrokowej poprzez dostrzeganie różnic i uzupełnianie braków.
 8. Doskonalenie motoryki małej i umiejętności grafomotorycznych.

Tydzień 3: Z kulturą za pan brat.

Cele ogólne:

 1. Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej.
 2. Doskonalenie umiejętności używania zwrotów grzecznościowych w codziennych sytuacjach życia codziennego.
 3. Nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
 4. Rozwijanie słownika czynnego, poznawanie nowych pojęć: kultura masowa, kultura fizyczną, kultura materialna, kultura ludowa.
 5. Czytanie globalne wyrazów: proszę, dziękuję, przepraszam.
 6. Poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy.
 7. Rozwijanie słownika czynnego, poznawanie nowych pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa.
 8. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, nazywanie instrumentów.
 9. Wyrażanie radości z aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych, muzycznych, plastyczno- technicznych.

Tydzień 4: Jestem kulturalny.

Cele ogólne:

 1. Nauka używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym.
 2. Poznanie zasad, jakie powinny obowiązywać podczas organizowania przyjęć.
 3. Doskonalenie umiejętności przewidywania następstw wydarzeń.
 4. Kształtowanie postawy proekologicznej.
 5. Poznawanie pojęć: ekologią, ekokultura.
 6. Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.
 7. Utrwalenie zasad dbania o przyrodę, klasyfikowanie, segregowanie odpadów zgodnie z zasadami.
 8. Wprowadzenie liczby 9 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.
 9. Wdrażanie do wielozmysłowego poznawania świata.
 10. Kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie wielu grup mięśniowych.
 11. Czerpanie radości z wykonywania i tworzenia dzieł plastycznych.