Tematy kompleksowe:

Tydzień I (3.04.2023r.- 7.04.2023r.)- Wielkanoc

Tydzień II ( 10.04.2023r.- 14.04. 2023r.)- Z kulturą za pan brat.

Tydzień III (17.04.2023r- 21.04.2023r.)- Jestem kulturalny.

Tydzień IV ( 24.04.2023r.- 28.04.2023r.)- Książka- mój przyjaciel.

Cele ogólne:

-rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze Świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf.

-rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania: rozwijanie wyobraźni dzieci

-doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, odczytywanie prostych wyrazów, zdań, pamięciowe opanowanie tekstów wierszy i piosenek

-stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzenie litery f, F.

-doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych, ; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego, posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;

-kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm;

-kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej- zwyczaje związane ze świętami , regionem ( potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe);

-rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych,tanecznych przez naukę nowych piosenek ,,Znaki wielkanocy”

,,Pisanki kraszanki” oraz tańców ,, Szewc” , ,,Klepany”, ,,Polonez”

-rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci , stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie, muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;

-rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej postawie;

– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;

-rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np.księgarnia, biblioteka, antykwariat.