I Tydzień – Listonosz

Cele ogólne:

 • zapoznanie z zawodem listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych)
 • wdrażanie do słuchania utworów literackich, poznanie litery k, K, kształtowanie słuchu fonematycznego i sprawności manualnej
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku i dotyku, wzmacnianie poczucia własnej wartości

II Tydzień – Świąteczne przygotowania – DOBROCZYNNOŚĆ

Cele ogólne:

 • poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów 
 • pokazanie jak przyjemne może być obdarowywanie innych
 • rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego
 • rozpoznawanie drzew iglastych
 • poznawanie roli światła w życiu człowieka
 • rozwijanie motoryki małej

TYDZIEŃ III

Cele ogólne: – Wesołych świąt- DOBROCZYNNOŚĆ

 • poznanie dobroci jako wartości, która niesie szczęście innym
 • kształtowanie postawy życzliwości
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • określanie długości różnych przedmiotów
 • poznawanie piosenek o tematyce świątecznej
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych