TEMATY KOMPLEKSOWE:

I tydzień( 28.XI- 2.XII) Nadchodzi zimą

II tydzień ( 5.XII- 9.XII) Coraz zimniej.

III tydzień (12 XII- 16.XII) Świąteczne przygotowania.

IV tydzień (19.XII- 23.XII) Wesołych Świąt!

V tydzień ( 26.XIi- 30.XII) Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze ( W oczekiwaniu na Nowy Rok)

Cele ogólne:

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;

– poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenograf, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka;

– rozwijanie procesów myślowych- pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe;

– rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;

– stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzenie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno- obrazkowych;

– rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem- uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości, posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką, próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniy na konkretach oraz zbiorach zastępczych;

– kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1- 10 i znaku =;

– rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym- zasypianie, zmiana futra ito;

– budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np, zwierzętom podczas okresu zimowego;

– kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określenia bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie.

– rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek i kolęd ,, Zimą przyjdzie jutro”, ,, Cicha noc”, ,,Przybieżeli do Betlejem „, ,,Dzisiaj w Betlejem”, ,,Gdy się Chrystus rodzi”, ,, Mędrcy Świata Monarchowie”, ,, Wśród nocnej ciszy”, ,, Lulaj, że Jezuniu”, ,, Świeć gwiazdeczko”- zwrócenie uwagi na ładny, melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką

– kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;

– rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizacji imprez dla całej społeczności przedszkolnej, np: kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenie się zadaniami do wykonania, czerpanie radości ze wspólnej pracy dla innych;

– rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem.