-wprowadzenie pojęć: szacunek ,miłość .- nawiązywanie właściwych relacji z rówieśnikami;- poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;- kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania; – rozwijanie słownictwa dziecka w zabawach słowotwórczych; -rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie; -rozwijanie percepcji słuchowej; – kształtowanie kreatywności i sprawności manualnej; -kształtowanie myślenia logicznego..-utrwalanie poznanych liter,wysłuchiwanie głosek w wyrazach,(czytanie globalne).