Wprowadzenie pojęcia czas, dostrzeganie przemian związanych ze zmianą pór roku, poznanie zasad bezpiecznej zabawy na

śniegu i lodzie, kształtowanie zdolności do świadomego wybierania bezpiecznych miejsc zabaw, rozwijanie wyobraźni: próby

przewidywania skutków określonych zachowań, kształtowanie odpowiedniej postawy w sytuacji, kiedy zdarzy się wypadek,

wdrażanie dbałości o zdrowie, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat, zachęcanie do przebywania na powietrzu zimą i do zabaw na śniegu.

• Budowanie wiedzy o zdrowiu i chorobie (w szczególności o sposobach dbania o zdrowie i zasadach radzenia sobie w nagłych sytuacjach zagrożenia). • Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane ze zdrowiem. • Zainteresowanie pracą służb medycznych (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych). • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie higieny. Utrwalanie nawyku dbania o codzienną higienę ciała. • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie przygotowywania posiłków. Utrwalanie nawyku wybierania zdrowych i wartościowych produktów spożywczych. • Kształtowanie postawy prozdrowotnej. • Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie. • Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym