Tydzień I i II- Projekt DRZEWO

Cele ogólne:

– Budowanie wiedzy o lesie ( w szczególności o piętrach lasu, roślinach i zwierzętach leśnych oraz cyklu życia drzew)

– Wzbogacenie słownika o pojęcia związane z lasem.

– Kształtowane postawy szacunku wobec roślin i zwierząt.

– Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksplorowanie, eksperymentowanie. 

– Rozwijanie języka w aspekcie komunikacyjnym.

– Rozbudzanie zainteresowania życiem w lesie, zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz z porami roku.

III tydzień- Jesienna przygoda.

Cele ogólne:

– Poznanie wartości: pracowitość.

– Poznanie zwierząt zbierających zapasy jesienią.

– Poznawanie własnych emocji.

– Kształtowania poczucia wspólnoty.

– Kształtowanie właściwych postaw społecznych.

IV tydzień- Koszyk Pani Jesieni

Cele ogólne:

– Poznanie wartości: uprzejmość.

– Poznanie zbiorów jesieni.

– Poznawanie własnych emocji.

– Kształtowania poczucia wspólnoty.

– Kształtowanie właściwych postaw społecznych.

– Uwrażliwienie na kulturalne zachowanie.