Cel ogólny
:

– Zapoznanie z przygotowaniami i tradycjami świątecznymi.

– Celebrowanie kultury i tradycji świątecznych.

– Zapoznanie z przygotowaniami i tradycjami w różnych domach.

– Zapoznanie z wartościami: radość, miłość, rodzina, szacunek.

– Uwrażliwienie dzieci na empatię.

– Przedstawienie czasu świątecznego jako chwili do zadumy i dzielenia się.

– Celebrowanie tradycji świątecznych.

– Kształtowanie świadomości własnych emocji.

– Kształtowanie celebrowania tradycji Bożonarodzeniowych.

– Bogacenie słownictwa.

– Uwrażliwienie na wartości takie jak: empatia, rodzina, przyjaźń.