I tydzień – Projekt edukacyjny Mądre oszczędzanie

cele ogólne:

– poznanie bohaterów projektu edukacyjnego Kuby Pieniążka i Żyrafki Lokatki

-zorganizowanie kącika tematycznego Bank

-wprowadzenie pojęć: oszczędzanie, mądre oszczędzanie, bank, przelew, gotówka, lokata

– poznanie wartości pieniądza i korzyści płynących z oszczędzania (rola pieniędzy i ich pochodzenie, rodzaje pieniędzy i sposoby przekazywania sobie pieniędzy – gotówka, przelew, płatność kartą)

-zapoznane z różnymi sposobami oszczędzania pieniędzy (lokata, konto oszczędnościowe)

-wprowadzenie litery I, i

II tydzień Kontynuacja Projektu edukacyjnego Mądre oszczędzanie oraz tematy związane ze Świętem Niepodległości

cele ogólne:

-wycieczka do banku , spotkanie z pracownikiem banku

-poznanie zawodu Bankowca oraz specyfiki jego pracy

-podsumowanie projektu Mądre oszczędzanie – quiz sprawdzający

-wprowadzenie cyfry 4

-zapoznanie z symbolami narodowymi (flaga i godło) oraz Hymnem Polski

III tydzień Jesienne nastroje

cele ogólne:

 • poznanie cech charakterystycznych do późnej jesieni
 • poznanie piosenki o jesieni Jesienna cza cza i układu ruchowego do piosenki
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
 • poznanie wierszyka o jesieni
 • wprowadzenie litery T, t i cyfry 5

IV tydzień Znamy te baśnie

cele ogólne:

 • wysłuchanie wybranych baśni , poznanie głównych bohaterów
 • zapoznanie z etapami powstawania książki i jej budową
 • zapoznanie z pojęciami: autor, ilustrator, introligator, drukarnia
 • wykonanie własnej książeczki z ilustracjami
 • zapoznanie z figurami geometrycznymi – koła, kwadrat, trójkąt, prostokąt
 • wprowadzenie litery D, d