W tym miesiącu będziemy realizować projekt edukacyjny EKO EKSPERYMENTARIUM. Podczas jego realizacji będziemy kształtować postawy proekologiczne. Dzieci dowiedzą się jak oszczędzać wodę i prąd podczas codziennych czynności oraz jak prawidłowo segregować śmieci. Poznamy kolejne wartości: odpowiedzialność i życzliwość.

W miesiącu grudniu będziemy również realizować takie cele jak:

  •  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym
  •  poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro
  •  wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych
  • wprowadzenie cyfr 4, 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą cyfr 1–5 i znaku „=”
  •  budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego
  •  kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu