Założenia dydaktyczne

I TYDZIEŃ:

-Zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka;

-Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

-Ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania;

II TYDZIEŃ:

-Kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;

-Kształtowanie logicznego myślenia;

-Uwrażliwianie na muzykę;

III TYDZIEŃ:

-Kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych czynności;

-Rozumienie znaczeń znaków i symboli;

IV TYDZIEŃ:

-Kształtowanie umiejętności samodzielnego działania;

– Nabywanie nowych umiejętności matematycznych;

-Kształtowanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego.