Szanowni Rodzice,

w miesiącu czerwcu Tęczowe Misie realizować będą następujące tematy kompleksowe:

I tydzień – Dzieci mają swoje święto

II tydzień – Podróże małe i duże

III tydzień – Nadchodzi lato,  nadchodzą wakacje

IV tydzień – Bezpieczne wakacje

Podczas czerwcowych zajęć Tęczowe Misie doskonalić będą umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, dzieci zapoznają się również z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz konieczności przestrzegania tych zasad – szczególnie w czasie wakacji. Stwarzać będziemy także warunki do nazywania i rozpoznawania przez dzieci niebezpiecznych sytuacji.

Z pozdrowieniami,

Nina Badurska