Szanowni Państwo,

podczas pierwszych zebrań z rodzicami przekazywałam Państwu informacje dotyczące rodzajów zajęć prowadzonych w naszym przedszkolu w ramach realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Przypomnę raz jeszcze, że zajęcia o charakterze terapeutycznym, prowadzone są dla dzieci: szczególnie zdolnych (zajęcia rozwijające uzdolnienia), dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych (zajęcia logopedyczne), dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne), dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne). Wyżej wymienione zajęcia prowadzone są przez specjalistów, pracujących w naszym przedszkolu, po dokonaniu przez nich obserwacji, po przeprowadzeniu badań przesiewowych oraz po konsultacji z wychowawcami grup. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 45 min. na tydzień, w grupach ilościowo określonych przepisami prawa.

Jako specjaliści, w naszej placówce pracują: p. Natalia Ziółkowska (logopeda), p. Joanna Antkowiak- Mizera (zaj. korekcyjno- kompensacyjne), p. Mirela Pietrzak (pedagog, zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne).

Jeżeli mają Państwo potrzebę skontaktowania się ze specjalistami, jest to możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu (nr kontaktowy: 571238752).

Pani Mirela Pietrzak- nasz pedagog, jest dostępna dla Państwa w czwartki w godz. 9.30-10.30. Możecie konsultować się Państwo z p. Mirelą nie tylko w kwestii problemów dzieci, ale i problemów wynikających z rodzicielstwa. Pani Mirela jest nie tylko doświadczonym pedagogiem, ale i mamą, zatem z problemami dotykającymi rodziców, ma do czynienia na co dzień. Zachęcam Państwa do korzystania z tej formy pomocy, przeznaczonej właśnie dla Państwa.

W przypadku pytań, wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z pozdrowieniami,

Beata Krakowska