Dzieci z grupy Pracowite Misie podczas zajęć matematycznych dokonywały obliczeń zbiorów wiewiórki Basi.