Pracowite Misie określają cyfrę usłyszanych dźwięków. Określamy o ile więcej o ile mniej.
Poznajemy cyfrę 6.