W tym miesiącu „Przyjazne Misie” poznawały litery O,o oraz Aa. W celu utrwalenia tych liter dzieci uczestniczyły w różnych zabawach:

nazywały przedmioty z otoczenia,

wyszukiwały litery w wyrazach,

wskazywały miejsce w którym one występują,

dzieliły wyrazy na sylaby i głoski,

łączyły sylaby w wyrazy,

układały wyrazy z podanych liter,

odczytywały globalnie krótkie słowa,