W przedszkolu dbamy o wszechstronny rozwój dzieci. W tym miesiącu, w zakresie rozwijania kompetencji matematycznych dzieci uczestniczyły w wielu różnych zabawach matematycznych. Zabawy te umożliwiają dzieciom zrozumienie trudnych pojęć matematycznych oraz pozwalają na samodzielne wyciąganie wniosków.